americká Morava

obec

místo

typ

vznik

Brno

Rooseveltova

Rooseveltova

holeca

 

Brno

Wilsoňák

les

 

Brno

Kociánka

Americká domovina

budova

Rovnost 2002-09-06

192?

moravská Amerika

místo

země

Komensky

Teksas

Masaryktown

Florida

Moravia

Teksas

Moravia

Nové Jork

Moravia

Pensylvania

Moravia

Idaho

Moravia

Iowa

Moravian Falls

Karolína severni

 

místo

země

soxa

vznik

Washington

Columbia

Tomáš G. Masaryk

Rovnost 2002-08-31

Starosta Koliba pojede do USA

Hodonín · Hodonínský starosta Jiří Koliba společně s místostarostkou Zuzanou Domesovou plánují cestu do Washingtonu, kde 19. září za účasti prezidenta republiky Václava Havla bude slavnostně odhalena socha T. G. Masaryka.

Na projekt s názvem Socha TGM ve Washingtonu organizovaný krajanskou komunitou American Friends of the Czech Republic prostřednictvím velvyslanectví České republiky totiž jako rodiště prvního československého prezidenta přispěl padesátitisícovou částkou i Hodonín.

"K našemu slavnému rodáku se hlásíme nejen slovy, ale též činy," zdůvodnil počin města starosta Jiří Koliba, který byl se svou zástupkyní na slavnostní akt odhalení sochy od

našeho předního sochaře Vincence Makovského pozván českou ambasádou.

Události na Massachussetts avenue se má zúčastnit i předseda Senátu ČR, první náměstek krajského hejtmana a brněnský primátor. Součástí slavnosti má být den otevřených dveří pro krajany, jehož se pozvaní hosté z ČR mají rovněž zúčastnit. (mik)

2002-09-19