2002-07-08-17-30

Proglas

Olomóc z pohledo arxeologie, rozhovor s F. Šrámkem (R st 2:00)

2002-07-08-22-30

Proglas

Brněnsky kultorni lito

2002-07-09-04-50

 

Co dneska dělá: Pavel Zedníček

2002-07-09-17-30

Proglas

Hodebni festival Telči (ze světa vážné hodbe)

2002-07-09-20-00

Proglas

Ohlédnutí za festivalem ZahradaNáměšti na Hané

2002-07-10-02-00

Proglas

Olomouc z pohledu archeologie, rozhovor s F. Šrámkem (R z po 17:30)

2002-07-10-16-30

Proglas

Pozvánka na festival Folková růže v Jindřichově Hradci

2002-07-11-01-05

ČR3 - Vltava

SOUDOBÁ HUDBA Čestmír Gregor: Kdyby všichni chlapi světa (10 min). Hraje Janáčkova filharmonie Ostrava, řídí Jiří Pinkas.

2002-07-11-01-35

ČR3 - Vltava

SOUDOBÁ HUDBA Václav Lídl: Symfonie pro malý orchestr č. 2 (20 min). Moravskou filharmonii Olomouc řídí Jaromír Nohejl. (Olomouc)

Orxestr Gustava Broma

2002-07-11-11-29

ČR3 - Vltava

Bedřich Fučík

Čtrnáctero zastavení

2002-07-12-01-00

Proglas

L. Janáček: Smyčcový kvartet "Listy milostné"

2002-07-12-17-30

Proglas

Charismatická konference v Ostravě

2002-07-13-15-00

Proglas

Pozvánka na Folkové prázdniny do Náměště nad Oslavou

2002-07-13-17-30

Proglas

Folklorní okénko: ohlédnutí za Mezinárodním folklorním festivalem “Strážnice 2002" (R po 0:05)

2002-07-14-06-55

ČR3 -Vltava

Ranní písnička

Láska. - Kouzlo. - Záře od milého. - Obrázek od milého. Z cyklu Leoše Janáčka Moravská lidová poezie v písních. Zpívají Eva Štruplová a Stanislav Předota, hraje Adam Skoumal (klavír).

2002-07-14-11-09

ČR3 -Vltava

Skladby Johanna Pachelbela

hrají na památné varhany zámecké kaple v Jindřichově Hradci Pavel Kohout a na historický nástroj kostela Narození Páně pražské Lorety Jaroslav Tůma.

2002-07-14-12-10

ČR3 -Vltava

PASTICCIO

Hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. - Bedřich Smetana: Pochod ke slavnostem Shakespearovým. Řídí Petr Vronský. - Árie Kaliny z 2. dějství opery Tajemství. Zpívá Roman Janál. Řídí Ondřej Kukal. -

2002-07-14-08-30

Frekvence1

- 09.00 "Dobrý kafe" (Petr Novotný)

2002-07-15-00-05

Proglas

Folklorní okénko: ohlédnutí za folklorním festivalem Strážnice 2002 (R ze so 17:30)

2002-07-15-17-30

Proglas

Pohlednice ze střední Moravy (R st 2:00)

2002-07-15-01-35

ČR2 -Praha

Melodie noci s Rozhlasovým orchestrem Brno

Připravil Max Wittmann. (Brno)

2002-07-15-06-55

ČR3 -Vltava

6.55 Ranní písnička

Proč kalinko v struze stojíš. - Dolu přes Fryštáček. V úpravě Václava Hlosty a Jana Rokyty zpívají Marie Matějová a Eva Porubová. Hrají cimbálové muziky Ondřejnice a Technik.

2002-07-15-08-40

ČR3 -Vltava

VÝLETY S VLTAVOU

Pět zastavení

v lednickém areálu (1/5)

Lednický zámek. Připravila Olga Jeřábková. Režie Eva Řehořová. Pořad s posluchačskou soutěží. (Brno)

2002-07-15-11-29

ČR3 -Vltava

OSUDY

Bedřich Fučík:

Čtrnáctero zastavení (11/14)

Četbu na pokračování připravila Klára Pokorná. Účinkuje Vlastimil Fišar. Režie Petr Adler. (1990)

2002-07-16-17-30

Proglas

Pozvánka na hudební festival Špilberk 2002

2002-07-16-06-55

ČR3 -Vltava

Ranní písnička

Dé, Dé, Dé, peří na prodé. Svatební žertovnou z Hané v úpravě Františka Dobrovolného zpívá Petra Vaverková, Marie Bušinová, hraje BROLN, řídí Jindřich Hovorka.

2002-07-16-10-15

+

ČR3 -Vltava

MATINÉ S ILJOU ŠMÍDEM

Muž s taktovkou - Jiří Bělohlávek. - Gustav Mahler: Písně z Chlapcova kouzelného rohu - výběr. Zpívá Dagmar Pecková, hraje Pražská komorní filharmonie.

2002-07-16-11-30

ČR3 -Vltava

OSUDY

Bedřich Fučík: Čtrnáctero zastavení (10/14)

Četba na pokračování (29 min).

2002-07-17-02-00

Proglas

Pohlednice ze střední Moravy (R z po 17:30)

2002-07-17-01-05

ČR3 -Vltava

SOUDOBÁ HUDBA

Z komorní tvorby brněnských autorů. - Bohuslav Sedláček: Sonáta pro flétnu a klavír (13 min). Hrají Bohumil Pásek a Dana Kolaříková. - Vlastimil Lejsek: Balady z Moravy pro klavír na čtyři ruce (19 min). Hrají Věra a Vlastimil Lejskovi. - Evžen Zámečník: Obrazy pro housle, violoncello a klavír (15 min). Hraje Brněnské klavírní trio. (Brno)

2002-07-17-08-40

ČR3 -Vltava

VÝLETY S VLTAVOU

Pět zastavení v lednickém areálu (3/5)

Pozvání do skleníku. Připravila Olga Jeřábková. Režie Eva Řehořová. Pořad s posluchačskou soutěží. (Brno)

2002-07-17-10-15

+

ČR3 -Vltava

MATINÉ S BOHUSLAVEM VÍTKEM

V národním opojení... (2/4). - Bedřich Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie. - Bohuslav Martinů: Selanka z kantáty Kytice. - Hrají Česká filharmonie, řídí Bohumil Gregor, Václav Neumann a Libor Pešek, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, řídí Jiří Bělohlávek, Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, řídí Josef Hrnčíř.

2002-07-17-11-30

ČR3 -Vltava

OSUDY

Bedřich Fučík: Čtrnáctero zastavení (13/14)

Četba na pokračování (30 min).

2002-07-17-12-10

+

ČR3 -Vltava

PASTICCIO

Koncert ze symfonické, operní a komorní hudby. - Bedřich Smetana: Árie panny Rózy z 2. dějství opery Tajemství.

2002-07-17-13-30

(40)

ČR3 -Vltava

13.30 HUDEBNÍ GALERIE

Z jihomoravských festivalů. Záběry z koncertu, který se konal v rámci festivalu Musica brunensis v malém Sněmovním sále radnice Městské části Brno dne 5. února 2002. Hraje Smyčcové trio. - Bohuslav Martinů: Duo pro housle a violoncello č. 2 (11 min). Záběry z koncertu v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích dne 28. března 1999 v rámci Jarního hudebního festivalu Dolní Bojanovice 1999. Hraje Harmonie brněnských filharmoniků, umělecký vedoucí Emil Drápela. – 14.30 Josef Triebensee: Partita in Es (13 min). - F. V. Kramář: Harmonie C dur op. 76 (15 min). - Pochody (8 min). (Brno)

2002-07-18-21-04

ČR2 - Praha

Felixír

Elixír dobré nálady a ještě lepší hudby s big bandem Českého rozhlasu, hosty a dirigentem Felixem Slováčkem. Repríza.

2002-07-18-08-40,

2002-07-18-15-30

ČR2 - Vltava

VÝLETY S VLTAVOU

Pět zastavení

v lednickém areálu (4/5)

Minaret jižní Moravy. Připravila Olga Jeřábková, režie Eva Řehořová. Pořad s posluchačskou soutěží. (Brno)

2002-07-18-11-28

ČR3 - Vltava

11.28 OSUDY

Bedřich Fučík: Čtrnáctero zastavení (14/14)

Četba na pokračování (31 min)

2002-07-18-13-30

(59)

ČR3 – Vltava

13.30 HUDEBNÍ GALERIE

Z jihomoravských festivalů. Záznam koncertu v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích dne 24. března v rámci Jarního hudebního festivalu Dolní Bojanovice 2002. Hraje Janáčkovo kvarteto. Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrné (28 min). Záběr z koncertu, který se konal 13. 8. 2001 v rámci Mezinárodního kytarového festivalu Brno 2001.

2002-07-18-18-30

ČR3 - Vltava

František Kožík: Největší z Pierotů (1/10)

Četbu na pokračování z románu o slavném mimovi Jean-Baptistovi Gaspardu Deburauovi připravila Sabina Langerová. Účinkuje Lukáš Hlavica. V roce 1999 natočil režisér Petr Adler (26 min).

2002-07-19-00-05

Proglas

Pozvánka na hudební festival “Špilberk 2002” (R z út 17:30)

2002-07-19-02-00

Proglas

Pozvánka na Charismatickou konferenci v Ostravě

2002-07-19-17-30

Proglas

Petr Bezruč: historie takřka detektivní (letní přemítání s J. Šlosarem 1/2)

2002-07-19-03-47

ČR2 - Praha

Chvilka s Robertem Křesťanem

2002-07-19-08-40

ČR3 -Vltava

8.40 VÝLETY S VLTAVOU

Pět zastavení

v lednickém areálu (5/5)

Zřícenina Janova hradu. Připravila Olga Jeřábková, režie Eva Řehořová. Pořad s posluchačskou soutěží. (Brno)

2002-07-19-13-54

ČR3 -Vltava

13.30 HUDEBNÍ GALERIE

Z jihomoravských festivalů. Záběry z koncertu v Lázeňském divadle v Luhačovicích dne 26. 7. 2001, který se konal v rámci festivalu Janáček a Luhačovice. Na klavír hraje Yuko Fuchimoto. - Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku II. (16 min). Záběr z koncertu v Besedním domě dne 10. 10. 1997 v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Moravský podzim Brno 1997. Hraje Vídeňské smyčcové sexteto.

2002-07-19-18-30

ČR3 -Vltava

František Kožík: Největší z Pierotů (2/10)

Četba na pokračování (28 min).

2002-07-20-15-00

Proglas

Pozvánka na festival Prázdniny v Telči

2002-07-20-21-15

Proglas

B. Smetana: Prodaná nevěsta - komická opera

2002-07-20-01-03

ČR2 - Praha

Bluesová noc z Olomouce

Bratři Tesaříci na festivalu Blues Alive 2000 v Šumperku. Připravil a uvádí Antonín Schindler. Repríza ze 17. 2. 2001. (Olomouc)

2002-07-20-12-50

ČR3 -Vltava

Fonogramy

Dokumenty z rozhlasových archivů. Básníci před mikrofonem - Vilém Závada. Připravil a uvádí Rudolf Matys.

2002-07-20-13-00

ČR3 -Vltava

Z jejich života

Pohledy do pracoven hudebních skladatelů, někdy i klíčovou dírkou. Jan Václav Stamic - Malý prorok z Německého Brodu. Připravil a společně s Martinou Vrbovou uvádí Rafael Brom.

2002-07-20-16-00

ČR3 -Vltava

ROZMLOUVÁNÍ

Potulky knihami a časem (2)

O dopisech ztracených a tajemných. Připravil a hovoří Antonín Přidal (repr. 26. 7. v 0.35 hod.). (Brno)

2002-07-20-18-30

ČR3 -Vltava

František Kožík: Největší z Pierotů (3/10)

Četba na pokračování (26 min).

2002-07-21-03-03

ČR2 - Praha

Felixír (s Felixem Slováčkem)

2002-07-21-03-03

ČR3 -Vltava

Slova ze sna a do snu Vítězslav Nezval

2002-07-21-03-03

ČR3 -Vltava

Marie Ebner-Eschenbachová Xlapec a pes

Povídka, překlad Jiří Veselý. Óčinkoje Růžena Merunková. V roce 1981 natočil režisér Vladimír Tomeš.

2002-07-21-02-00

ČR3 -Vltava

Orxestr Gustava Broma

2002-07-21-06-55

ČR3 -Vltava

Ranni pěsnička

Ej ně do nás. - Veletěla holobička. Moravsky ledovy pěsničke zpivá Iva Bittová, spoloóčinkoje BROLN, primáši Miroslav Lopuček a Bohumil Smejkal.

2002-07-21-16-00

ČR3 -Vltava

Proroci a služebníci

Kněz v české společnosti 20. století. A. L. Stříž, F. Polák a jiní okolo Staré Říše. Připravil Miloš Doležal a Petr Kolář.

2002-07-21-18-30

ČR3 –Vltava

František Kožík: Největší z Pierotů (4/10)

Četba na pokračování (24 min).

2002-07-22-01-33

ČR2 - Praha

Melodie noci

s Rozhlasovým orchestrem

Brno

Připravil Max Wittmann. (Brno)

 

2002-07-22-06-55

ČR3 –Vltava

Ranní písnička

Šohajova mama. - Helekačka. Moravské lidové písně ve zpracování Otmara Máchy zpívá Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, sbormistryně Blanka Kulínská, hraje Ludmila Čermáková (klavír).

 

2002-07-22-08-30

ČR3 –Vltava

VÝLETY S VLTAVOU

Větrné mlýny

severní Moravy (1/5)

Dřevěný větrný mlýn v Cholticích. Připravili Miroslav Zelinský a Ivan Motýl. Pořad s posluchačskou soutěží. (Ostrava)

 

2002-07-22-12-10

ČR3 –Vltava

PASTICCIO

Koncert ze symfonické, operní a komorní hudby. - Bedřich Smetana: Předehra k opeře Hubička. - Antonín Dvořák: Árie Kněžny z 3. dějství opery Čert a Káča. - Zdeněk Fibich: Mečový tanec z 3. dějství opery Hedy. - Antonín Dvořák: Scéna Kněžny a Knížete z 2. dějství opery Šelma sedlák. - Vítězslav Novák: Scherzo. Ze Tří skladeb pro housle a klavír op. 3. - Bedřich Smetana: Dvojzpěv Jeníka a Kecala z 2. dějství opery Prodaná nevěsta. - Karel Kovařovic: Strakonický dudák. Předehra z Baletní hudby ke hře J. K. Tyla.

 

2002-07-22-17-00

ČR3 –Vltava

Pauza -

hudební zastaveníčko

Bedřich Smetana: Koncertní etuda C dur (6 min). Hraje Miron Šmidák (klavír). - Antonín Dvořák: Dumky pro klavírní trio op. 90. Výběr (22 min). Hraje Martinů Collegium.

 

2002-07-22-18-30

ČR3 –Vltava

František Kožík:

Největší z Pierotů (5/10)

Četbu na pokračování z románu o slavném mimovi Jean-Baptistovi Gaspardu Deburauovi připravila Sabina Langerová. Účinkuje Lukáš Hlavica. V roce 1999 natočil režisér Petr Adler (28 min).

 

2002-07-22-23-15

ČR3 –Vltava

MUSICA MODERNA

Barokní amplitudy II

Připravil a uvádí Jiří Teml. - Lukáš Matoušek: Radices temporis (15 min). Hraje Moravská filharmonie Olomouc, řídí Libor Mathauser. - Ivo Bláha: Tři toccatové studie pro klavír (10 min). Hraje Ivo Bláha. - Boris Blacher: Variace pro orchestr na

Paganiniho téma op. 26 (15 min). Hraje Vienna Philharmonic Orchestra, řídí sir Georg Solti.

 

2002-07-23-01-03

ČR2 – Praha

Jazz z Ostravy

(Ostrava)

 

2002-07-23-08-30

ČR3 –Vltava

VÝLETY S VLTAVOU

Větrné mlýny

severní Moravy (2/5)

Dřevěný mlýn v Hlavnici. Připravili Miroslav Zelinský a Ivan Motýl. Pořad s posluchačskou soutěží. (Ostrava)

 

2002-07-23-09-00

ČR3 –Vltava

Rondo

Pozoruhodné tituly klasické hudby na CD vybírá Bohuslav Vítek. Co Mahlerovi vyprávěla láska a jak Beethovena rozzlobil ztracený groš.

 

2002-07-23-18-30

ČR3 –Vltava

František Kožík:

Největší z Pierotů (6/10)

Četba na pokračování (26 min).

 

2002-07-23-20-00

ČR3 –Vltava

ROZHLASOVÍ SYMFONIKOVÉ

Viktor Kalabis: Koncert pro velký orchestr (32 min). Řídí Leoš Svárovský. - Petr Eben: Koncert pro klavír a orchestr (26 min). Sólistka Božena Steinerová. Řídí Ondřej Kukal. - Leoš Janáček: Amarus. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr (30 min). Zpívají Miroslav Kopp a Kühnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Kühn. Řídí Vladimír Válek.

 

2002-07-23-23-15

ČR3 –Vltava

MUSICA MODERNA

Barokní amplitudy II

Připravil a uvádí Jiří Teml. - Jan Slimáček: Variace pro smyčcové nástroje a cembalo. Hrají Josef Růžička a Pražští komorní sólisté, řídí Libor Pešek. - Miloslav Kabeláč: Čtyři preludia pro varhany. Hraje Václav Rabas. - Benjamin Britten: Variace a fuga na Purcellovo téma op. 34. Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, řídí Josef Hrnčíř.

 

2002-07-24-01-05

ČR3 –Vltava

SOUDOBÁ HUDBA

Jiří Matys: Svita pro klarinet a klavír. Hraje Duo con brio. - Petr Fiala: Epigramy pro kytaru. Hraje Martin Mysliveček. - Zdeněk Pololáník: Svita pro housle a klavír. Hrají Bohumil Smejkal a Jaroslav Smýkal. - Jan Šimíček: Tři romantické zpěvy pro klavír Petrof. Hraje autor. - Lubomír Peduzzi: Za milým. Písně na moravskou a slovenskou poezii pro soprán a dechové sexteto. Zpívá Magda Kloboučková. Hrají Věra Křivá, Josef Bartoník, Lubomír Bartoň, Milan Mrazík, Vít Spilka a Vladimír Veleba. (Brno)

 

2002-07-24-06-55

ČR3 –Vltava

Ranní písnička

Rožnove, Rožnove. Hraje orchestr Jasénka, zpívají Zdeněk Kašpar a Stanislav Tomanec.

 

2002-07-24-08-30

ČR3 –Vltava

VÝLETY S VLTAVOU

Větrné mlýny

severní Moravy (3/5)

Dřevěný mlýn v Partutovicích. Připravili Miroslav Zelinský a Ivan Motýl. Pořad s posluchačskou soutěží. (Ostrava)

 

2002-07-24-13-30

ČR3 –Vltava

HUDEBNÍ GALERIE

František Škroup: Fidlovačka. Předehra z hudby ke hře J. K. Tyla. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Petr Vronský. - Louis Spohr: Oktet pro klarinet, dva lesní rohy, housle, dvě violy, violoncello a kontrabas E dur op. 32. Hraje Consortium Classicum. - J. V. Kalivoda: Variace a rondo pro fagot a orchestr B dur op. 57. Hrají Klaus Thunemann a Akademie sv. Martina, řídí sir Neville Marriner. -

2002-07-24-18-30

ČR3 –Vltava

František Kožík:

Největší z Pierotů (7/10)

Četba na pokračování (27 min).

 

2002-07-24-20-00

ČR3 –Vltava

AKADEMIE

HAMU představuje...

Záznam koncertu ve spolupráci s Českým rozhlasem z 15. listopadu 2001 ze Sálu Martinů v Praze. Účinkují Monika Knoblochová (cembalo), Benewitzovo kvarteto, Junko Honda-Černochová a Martin Hybler (bicí nástroje). Na programu: J. H. d’Anglebert, Bernardo Storace, J. B. A. Forqueray, Leoš Janáček, Pavel Haas. Uvádí Jiří Hlaváč.

 

2002-07-24-23-15

ČR3 –Vltava

MUSICA MODERNA

Barokní amplitudy II

Připravil a uvádí Jiří Teml. …- Miloš Sokola: Variace na téma Vítězslavy Kaprálové. Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze řídí Josef Hrnčíř.

 

2002-07-25-01-05

ČR3 –Vltava

SOUDOBÁ HUDBA

Vlastimil Lejsek: Sonatella. Hraje René Adámek (klavír). - Milada Červenková: Sonáta pro housle a klavír. Hrají Milada Červenková a Zdeněk Stibor. - Pavel Staněk: Dětský svět. Svita pro dechové kvinteto. Hraje Ostravské dechové kvinteto. - Jiří Hanousek: Sonáta pro violoncello a klavír. Hrají Jan Hališka a Rudolf Bernatík. (Olomouc)

 

2002-07-25-02-00

ČR3 –Vltava

Noční vlna jazzu

Záběry z veřejných nahrávek Orchestru Gustava Broma. Připravil a uvádí Max Wittmann. Repríza z 21. 7. 2.00 hodin. (Brno)

 

2002-07-25-06-05

ČR3 –Vltava

PARTITURY

W. A. Mozart: Koncert C dur K 314. Hrají Jan Adamus a Plzeňský rozhlasový orchestr, řídí Vít Micka. - J. V. Stamic: Sonáta D dur. Hrají Jan Motlík a Eduard Spáčil. - Antonio Vivaldi: Sinfonia in G. Plzeňský rozhlasový orchestr řídí Vít Micka. (Plzeň)

 

2002-07-25-08-30

ČR3 –Vltava

VÝLETY S VLTAVOU

Větrné mlýny

severní Moravy (4/5)

Malé mlýnky Těšínska. Připravili Miroslav Zelinský a Ivan Motýl. Pořad s posluchačskou soutěží. (Ostrava)

 

2002-07-25-10-00

ČR3 –Vltava

PSÁNO KURZÍVOU

Karel Horký: Dva fejetony

Z knihy V tomto zábavném údolí vybrala Dagmar Oravová. Účinkuje Miroslav Doležal. Režie Vladimír Tomeš. (repr. 26. 7. ve 4.45).

 

2002-07-25-10-15

ČR3 –Vltava

MATINÉ

S RAFAELEM BROMEM

Mon coeur est un violon

Rozjímání o staleté cestě houslí k dokonalosti, ohlasy dávných legend, houslařská alchymie a tajemství zrodu zázračných laků, pohnuté osudy vzácných nástrojů houslařských mistrů a rezonance srdce s hudbou Miarky Laparcerie, J. S. Bacha, Giuseppe Torelliho, Josefa Myslivečka, Václava Vačkáře, Rudolfa Frimla, Antonia Vivaldiho a Antonína Dvořáka.

 

2002-07-25-13-30

ČR3 –Vltava

HUDEBNÍ GALERIE

Zdeněk Fibich: Noc na Karlštejně. Předehra ke hře Jaroslava Vrchlického op. 26. Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze řídí František Vajnar. - Karel Bendl: Cigánské melodie. Výběr. Zpívá Roman Janál. Hraje Petr Jiříkovský (klavír). - Vilém Blodek: Koncert pro flétnu a orchestr D dur. Hrají Jan Hecl a Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, řídí Libor Hlaváček. - Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 5 f moll op. 9 B 37. Hraje Panochovo kvarteto. - Bedřich Smetana: Valdštýnův tábor. Symfonická báseň op. 14. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

 

2002-07-25-17-00

ČR3 –Vltava

Pauza -

hudební zastaveníčko

Václav Vodička: Sonáty pro housle, violoncello a varhany d moll op. 1 č. 3, B dur op. 1 č. 1 a G dur op. 1 č. 4. Hrají Jaroslav Svěcený, Miroslav Petráš a Josef Popelka.

 

2002-07-25-18-30

ČR3 –Vltava

František Kožík:

Největší z Pierotů (8/10)

Četba na pokračování (27 min).

 

2002-07-25-19-00

ČR3 –Vltava

Čtvrteční životabudič

vs tripem na festival Boskovice. Připravil Radim Nejedlý.

 

2002-07-25-23-15

ČR3 –Vltava

MUSICA MODERNA

Barokní amplitudy II

Připravil a uvádí Jiří Teml. - Jiří Teml: Jubilejní variace. Symfonická věta pro orchestr ke 100. výročí narození Bohuslava Martinů. Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídí Vladimír Válek. -

 

2002-07-26-04-45

ČR3 –Vltava

PSÁNO KURZÍVOU

Karel Horký: Dva fejetony

Repríza z 25. 7. 10.00 hodin.

 

2002-07-26-08-30

ČR3 –Vltava

VÝLETY S VLTAVOU

Větrné mlýny

severní Moravy (5/5)

Kamenné mlýny v Dolním Sklenově a v Libhošti. Připravili Miroslav Zelinský a Ivan Motýl. Pořad s posluchačskou soutěží. (Ostrava)

 

2002-07-26-10-15

ČR3 –Vltava

MATINÉ

S RAFAELEM BROMEM

Mon coeur est un violon

Rozjímání o staleté cestě houslí k dokonalosti, ohlasy dávných legend, houslařská alchymie a tajemství zrodu zázračných laků, pohnuté osudy vzácných nástrojů houslařských mistrů a rezonance srdce s hudbou Miarky Laparcerie, Josefa Slavíka, Niccoló Paganiniho, P. I. Čajkovského a Maxe Brucha.

 

2002-07-26-18-30

ČR3 –Vltava

František Kožík:

Největší z Pierotů (9/10)

Četba na pokračování (27 min).

 

2002-07-26-23-15

ČR3 –Vltava

23.15 MUSICA MODERNA

Barokní amplitudy II

Připravil a uvádí Jiří Teml. - Oldřich Semerák: Preludium, chorál a fuga (12 min). Hraje Jan Kalfus (varhany). - Bohuslav Martinů: Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír (9 min). Hrají Margit Klepáčová a Jaromír Klepáč. - Arnold Schönberg: Variace pro orchestr op. 31 (22 min). Symfonický orchestr města Birmingham řídí Simon Rattle.

 

2002-07-27-01-03

ČR2 - Praha

Bluesová noc z Olomouce

Kaderus Blues Band na festivalu Blues Alive 2000 v Šumperku. Připravil a uvádí Antonín Schindler. Repríza z 24. 2. 2001. (Olomouc)

 

2002-07-27-17-04

ČR2 - Praha

Nebe dokořán

Ten, co neumí hrát golf. S Janem Volfem o básničkách pro radost. Připravil Karel Vepřek.

 

2002-07-27-01-40

ČR3 –Vltava

ETICKÁ KNIHOVNA

Tomáš Garrigue Masaryk:

Zásady humanitní etiky

Připravil Václav Cibula. Účinkuje František Derfler. Režie Jan Tůma.

 

2002-07-27-07-15

ČR3 –Vltava

Sólo pro Hanu

Müllerovou-Jouzovou (harfa)

J. L. Dusík: Sonáta c moll. - J. K. Vaňhal: Sonáta pro harfu a housle B dur op. 9 č. 3. Spoluúčinkuje Jan Jouza. - J. K. Krumpholtz: Koncert pro harfu a orchestr F dur op. 9 č. 6. Spoluúčinkuje Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, řídí Stanislav Bogunia.

 

2002-07-27-07-16

ČR3 –Vltava

ROZMLOUVÁNÍ

Pro a proti

Třicet minut s Petrem Pithartem a Milanem Uhdem. Část 4. - Občanská společnost a politické strany - Umění dialogu. Připravil a uvádí Jan Tůma (repr. 2. 8. v 0.35).

 

2002-07-27-18-30

ČR3 –Vltava

František Kožík:

Největší z Pierotů (10/10)

Četba na pokračování (30 min).

 

2002-07-28-09-00

ČR2 - Praha

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY

Přímý přenos bohoslužby Slezské evangelické církve z Neborů u Třince.

 

2002-07-28-16-04

ČR2 - Praha

TREFA Z BRNA

Hodinku lehce soutěžní, středně poučnou a těžce zábavnou uvádí Jaromír Ostrý a Josef Veselý. (Brno)

 

2002-07-28-17-33

ČR2 – Praha

Tisíc příběhů

S Emilem byl život veselý

Přesně 50 let po slavných vítězstvích na olympijských hrách 1952 v Helsinkách vzpomíná Dana Zátopková, Emilovy příhody a názory v jeho nenapodobitelné interpretaci vybral z archivu Českého rozhlasu Karel Tejkal. Repríza z 30. 12. 2001.

 

2002-07-28-06-55

ČR3 –Vltava

Ranní písnička

Zajatá. - V dobrým sme se sešli. Z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka. Zpívají Bambini di Praga, řídí Bohumil Kulínský. Na klavír hraje Ludmila Čermáková.

 

2002-07-28-07-00

ČR3 –Vltava

Liturgický rok v hudbě

českého klasicismu (38/56)

31. 7. - Památka sv. Ignáce z Loyoly. - Jan Zach: Fuga Cum sanctis tuis z Requiem solenne c moll. - Fuga Cum Sancto Spiritu z Missa solemnis in D. - Missa solemnis in D - 1. část: Kyrie a Gloria. Průvodní slovo napsal Tomáš Slavický, hovoří Vladimíra Lukařová (repr. 3. 8. v 1.02 hod.).

 

2002-07-28-16-00

ČR3 –Vltava

Proroci a služebníci

Kněz v české společnosti 20. století. A. L. Stříž, F. Polák a jiní okolo Staré Říše. Připravili Miloš Doležal a Petr Kolář.

 

2002-07-28-19-00

ČR3 –Vltava

STUDIO LIVE

Zpívá Kantiléna, brněnský dětský sbor. Řídí Ivan Sedláček. Spoluúčinkují Jiří Dušek (recitace), Eva Podařilová (klavír), Martin Jakubíček (varhany) a Brněnské smyčcové trio: Pavel Wallinger (housle), Jan Vašta (housle) a Karel Plocek (viola). Na programu: renesanční polyfonie, Petr Řezníček, Zdeněk Polárník, Jiří Matys, Bohuslav Martinů. Záznam z veřejného koncertu v Brně 15. dubna 2002. Uvádí Boris Kobrle.

 

2002-07-29-01-36

ČR2 – Praha

Melodie noci

s Rozhlasovým orchestrem

Brno

Připravil Max Wittmann. (Brno)

 

2002-07-29-06-55

ČR3 –Vltava

Ranní písnička

Štyry koně ve dvoře. - Jede šohaj z Vídňa. Lidové písničky z Hanáckého Slovácka a z Dolňácka zpívají děti, hraje BROLN, řídí Jindřich Hovorka.

 

2002-07-29-08-45

ČR3 –Vltava

Ilja Hurník: Notýsek (1/5)

Drobné prózy ze sbírky povídek pro rozhlas připravil Jiří Hubička, v režii Petra Adlera čte Milan Neděla.

 

2002-07-29-17-00

ČR3 –Vltava

Pauza -

hudební zastaveníčko

Z nejúspěšnějších nahrávek rozhlasové soutěže Concerto Bohemia. - Béla Bartók: Divertimento pro smyčce. Pražský studentský orchestr řídí Tomáš Hanák. - Leoš Janáček: Suita pro smyčcový orchestr. Hraje Primavera - smyčcový orchestr ZUŠ Hradec Králové, řídí Jaromír Křováček.

 

2002-07-29-23-15

ČR3 –Vltava

MUSICA MODERNA

Alois Hába (1/5)

Zrození skladatele. Připravil Jiří Vysloužil.

 

2002-07-30-06-05

ČR3 –Vltava

PARTITURY

Hrají Musici de Praga. - Josef Mysliveček: Symfonie C dur. Řídí František Vajnar. - Franz Danzi: Koncert pro lesní roh a orchestr E dur. Sólista Josef Brázda, řídí Jaroslav Vodňanský. - Václav Pichl: Symfonie D dur Saturnus. Řídí Radomil Eliška.

 

2002-07-30-08-45

ČR3 –Vltava

Ilja Hurník: Notýsek (2/5

2002-07-30-23-15

ČR3 –Vltava

MUSICA MODERNA

Alois Hába (2/5)

Hábova hudba a špetka teorie. Připravil Jiří Vysloužil.

 

2002-07-31-21-04

ČR2 - Praha

Ze skladeb Rudolfa Frimla

Vybírá Milan Kašpárek. Repríza.

 

2002-07-31-01-05

ČR3 –Vltava

SOUDOBÁ HUDBA

Pavel Palkovský: Letní inspirace. Sonatina pro flétnu a klavír (9 min). Hrají Arnošt Bourek a Jiří Doležel. – Miloslav Ištvan: Letní mikrosvěty. Komorní hudba pro flétnu, harfu a cembalo (14 min). Hrají Radomír Pivoda, Milena Šperlová a Jiřina Kolmanová. – Jiří Bárta: Concerto grosso pro dvoje housle, violoncello a smyčcový orchestr (15 min). České komorní sólisty řídí Miroslav Matyáš. – Bohuslav Řehoř: Letní trio pro hoboj, klarinet a fagot (10 min). Hraje Moravské dechové trio. (Brno)

 

2002-07-31-??-05

ČR3 –Vltava

PARTITURY

Jan Zach: Symfonie F dur. Komorní orchestr Tessarini řídí Mirko Krebs. - G. Ch. Wagenseil: Koncert pro trombon a orchestr. Sólista Lubomír Klučar. Řídí Jiří Waldhans. - Anton Zimmermann: Sinfonia in B. Řídí Libor Hlaváček. Hraje Komorní orchestr Bohuslava Martinů. (Brno)

 

2002-07-31-08-45

ČR3 –Vltava

Ilja Hurník: Notýsek (3/5)

 

2002-07-31-09-30

ČR3 –Vltava

Jazzofon

Swing z Brna. Hraje Pavel Wlosok s americkými přáteli. Připravil a uvádí Jan Beránek. (Brno)

 

2002-07-31-10-15

ČR3 –Vltava

MATINÉ S JIŘÍM PILKOU

Jiří Srnka: Suita pro nonet. - Koncert pro flétnu a orchestr. - Koncert pro housle a orchestr. - Stříbrný vítr. Hudba k filmu. Účinkují Peter Brock, Václav Snítil, Karel Strože, České noneto, Filmový symfonický orchestr a Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze, řídí František Belfín a Václav Jiráček.

 

2002-07-31-12-10

ČR3 –Vltava

PASTICCIO

Koncert ze symfonické, operní a komorní hudby. - Antonín Dvořák: Pekelný tanec z 2. dějství opery Čert a Káča. - Bedřich Smetana: Bettina polka pro klavír. - Zdeněk Fibich: Árie Fernanda z 2. dějství opery Bouře. - Josef Suk: V roztoužení ze suity Jaro op. 22a. - César Franck: Spánek Psyché. Symfonická báseň. - P. I. Čajkovskij: Dvě části ze suity pro klavír Roční doby op. 37a. - Georges Bizet: Farandola z hudby k dramatu Arlézanka.

 

2002-07-31-23-15

ČR3 –Vltava

MUSICA MODERNA

Alois Hába (3/5)

Opera Matka jako sociální umění. Připravil Jiří Vysloužil.

 

2002-08-01-20-00

ČR3 –Vltava

HRA PRO TENTO VEČER

Oldřich Daněk:

Rozhovor v Delfách

Hra o sváru antických bohů. Dramaturg Pavel Minks. Režie Josef Henke. Osoby a obsazení: Apollón (Pavel Soukup), Dionýsos (Ilja Racek), Eris (Valérie Zawadská) a hlasatel (Michal Pavlata). Natočeno v roce 1997 (47 min).

 

2002-08-01-21-20

ČR3 –Vltava

MUSICA ANTIQUA

Karel Stamic: Symfonie

Hraje komorní orchestr London Mozart Players, řídí Matthias Bamert. Připravila Jarmila Novotná, uvádí Helena Černá.

 

2002-08-01-23-15

ČR3 –Vltava

MUSICA MODERNA

Alois Hába (4/5)

Hábova kompoziční škola. Připravil Jiří Vysloužil.

 

2002-08-01-13-30

ČR3 –Vltava

HUDEBNÍ GALERIE

Orchestr Norského rozhlasu řídí Ari Rasilainen. - Jean Sibelius: Finlandia. Symfonická báseň op. 26 č. 7 (8 min). - Gustav Mahler: Písně o mrtvých dětech (27 min). Zpívá Zandra McMaster.

 

2002-08-01-12-10

ČR3 –Vltava

PASTICCIO

Koncert ze symfonické, operní a komorní hudby. - Vilém Blodek: Předehra, intermezzo a sborová scéna z opery V studni. - V. J. Tomášek: Ekloga pro klavír As dur op. 47 č. 2. - Očekávání. -

 

2002-08-01-10-15

ČR3 –Vltava

MATINÉ S JIŘÍM PILKOU

Václav Trojan: Sinfonietta armoniosa. - Dechový kvintet. - Suita z hudby k filmu Císařův slavík. Účinkují Petr Škvor, Jaromír Havel, Pražské dechové kvinteto a Česká filharmonie, řídí Josef Daniel a Zdeněk Košler.

 

2002-08-01-06-05

ČR3 –Vltava

PARTITURY

Josef Fiala: Koncert pro anglický roh a orchestr Es dur. Hrají Jiří Hebda a Plzeňský rozhlasový orchestr, řídí Josef Blacký. - J. N. Hummel: Rondo Es dur op. 120 „La Galante“. Hraje Michal Rezek. -

 

2002-08-01-21-04

ČR2 – Praha

Felixír

Elixír dobré nálady a ještě lepší hudby s big bandem Českého rozhlasu, hosty a dirigentem Felixem Slováčkem. Repríza.

 

2002-08-01-03-30

ČR2 – Praha

Ze skladeb Rudolfa Frimla

Vybírá Milan Kašpárek. Repríza.

 

2002-08-02-23-15

ČR3 –Vltava

MUSICA MODERNA

Alois Hába (5/5)

Hábova angažovanost pro moderní hudbu. Připravil Jiří Vysloužil.

 

2002-08-02-10-15

ČR3 –Vltava

MATINÉ S JIŘÍM PILKOU

Česká filmová hudba. - Jan Klusák: Nemocnice na kraji města. - Zdeněk Liška: Obchod na korze. - Jiří Šust: Ostře sledované vlaky. - Luboš Fišer: Pot-pourri. - arr. Zdeněk Zahradník: Směs slavných filmových melodií. - Jiří Srnka: Měsíc nad řekou. Hudba k filmu s verši Fráni Šrámka. Recitují Zdeněk Štěpánek, Dana Medřická a Eduard Cupák, hrají Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK a Filmový symfonický orchestr, řídí Libor Pešek a Milivoj Uzelac.

 

2002-08-02-08-45

ČR3 –Vltava

Ilja Hurník: Notýsek (4/5)

2002-08-03-06-55

ČR3 –Vltava

Hlasy a hlásky

Záznam závěrečného koncertu vítězů Svátků písní 2002 z 8. června v Redutě Olomouc. (Olomouc).

 

2002-08-03-01-03

ČR2 - Praha

Bluesová noc z Olomouce

Gumbo a Ondřej Konrád na festivalu Blues Alive 2000 v Šumperku. Připravil a uvádí Antonín Schindler. Repríza z 3. 3. 2001. (Olomouc)

 

2002-08-04-02-00

ČR3 –Vltava

Noční vlna jazzu

Záběry z veřejných nahrávek Orchestru Gustava Broma. Připravil a uvádí Max Wittmann. (Brno)

 

2002-08-04-03-03

ČR2 - Praha

Felixír

Elixír dobré nálady a ještě lepší hudby s big bandem Českého rozhlasu, hosty a dirigentem Felixem Slováčkem. Repríza.

 

2002-08-04-06-55

ČR3 –Vltava

Ranní písnička

Zahrádečka. - Polajka. Z cyklu Leoše Janáčka Moravská lidová poezie v písních. Zpívají Eva Štruplová a Stanislav Předota, hraje Adam Skoumal (klavír).

 

2002-08-04-16-00

ČR3 –Vltava

Proroci a služebníci

Kněz v české společnosti 20. století. A. L. Stříž, F. Polák a jiní okolo Staré Říše. Připravil Miloš Doležal a Petr Kolář.