mino

typ

rok ovedeni do provozo

vékon v MW

Dukovany

jaderná

1985/1988

1720,000

Dětmarovice

tepelná

1975/1976

800,000

Dlóhy stráně

vodní

1996

650,000

Dalešice

vodní

1978

450,000

Hodonín

tepelná

1954/1966

95,600

210,000

Mravenečník

větrná

1998

1,165

Mohelno

vodní

1961/1962

0,600

Mravenečník

sluneční (fotovoltaická)

1997

0,010