moravsky Katalánsko

obec

gdo

krajani – skama

dílo

bibliografia

San Cugat del Vallés, oltář klášterniho kostela; dneska

Barcelona, Museo de Arte de Cataluña

Ayne Bru

Brno ?

Omočeni sv. Kukufa 1502 - 1507

José Pijoan Dějine oměni 4, s. 96

katalánská Morava