pěsničke o Moravě v češtině

Václav Hanka Moravo

 

Moravo, Moravo, Moravičko /Moravěnko/ milá,

co z Tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje;,

a jaké to koňstvo /potomstvo/ rodí půda Tvoje,

a jaké to koňstvo /potomstvo/ rodí půda Tvoje!.

 

Moravo, Moravo, Moravičko drahá!

Proč se přidržuješ úhlavního vraha?

Úhlavního vraha, Pán Bůh na to patří,

že jsme my, Čechové, tvoji rodní bratři,

že jsme my, Čechové, tvoji rodní bratři.

 

Moravo, Moravo! Vždycky´s při nás byla,

ty jsi s námi první kalich Páně pila.

Kalich Páně pila, slávu vojny nesla,

Proč bys teď krkavci v dravé spáry klesla,

proč bys teď krkavci v dravé spáry klesla?

 

Moravo, Moravo, tvá orlice pestrá

byla našeho /českého/ lva vždy upřímná sestra.

Vždy upřímná sestra,  budiž ještě i nadále,

máme hrdinného a dobrého krále,

máme hrdinného a dobrého krále.

Čechoslav, 1831

 

 

Moravská hymna národní

I. verze

 

Kde domov můj, kde domov můj?

Svatopluka hrad kde stojí,

Hana s Moravou se pojí,

            Jaroslav, kde světa rek

            Porazil Tatarů vztek;

A to jest ta krásná země,

Zem´ moravská, domov můj!

 

Kde domov můj, kde domov můj?
Bujará orlice pestrá,

Lva bílého česká sestra,

            Snášela s ním nehody,     

            Dojde s ním i svobody.

S českým lvem se nerozloučí

Zem´ moravská, domov můj!

 

Kde domov můj, kde domov můj?
Bože, velký Hospodine,

Ruka Tvoje světům kyne,

            Tebe vzývá národ můj.

            Velký Bože, při něm stůj?

Světovládný Hospodine,

Chraň Moravu, domov můj!

1848

 

II. verze

Kde domov můj, kde domov můj,
bujará orlice pestrá,

lva bílého věrná sestra,

perutě své rozpíná,

na svou slávu vzpomíná.

V nové jarní kráse vzkvétá,

zem moravská, domov můj,

zem moravská, domov můj.

Alois Mrštík, Vilém Mrštík: Rok na vsi

 

III. verze

Kde domov můj, kde domov můj,
zemi krásnou, vod a strání,

moravská orlice chrání,

perutě své rozpíná,

staré slávy vzpomíná.

V nové jarní kráse vzkvétá,

zem moravská, domov můj,

zem moravská, domov můj.

1990- (Rovnost 1990-03-06)

 

 

Morava

 

Morava krásná zem, kde jsem byl já zrozen,

kde jsem byl vychován, od matky pěstován.

Ta lnula mě k svému srdci mateřskému,

té byl můj život věnován.

refrén:

Ta jižní Morava je přece krásná zem

osázená vinným keřem.

Ta jižní Morava je přece krásná zem,

osázená vinohradem.

 

Tam kde řeka Dyje k vlahým břehům spěje,

tam kde se Morava libé písně pěje.

Tam dívky krásné jsou, něžné jak květiny,

tam je můj domov jediný.

refrén:

Ta jižní Morava je přece krásná zem

osázená vinným keřem.

Ta jižní Morava je přece krásná zem,

osázená vinohradem.

sólo:

Když slunko zapadá za vrchy Pálavy,

vzpomínám, jak mládí uprchlo do dáli.

Jen jedno přání mám, že Moravu mám rád

v krásné zemi té chtěl bych spát.

refrén:

Ta jižní Morava je přece krásná zem

osázená vinným keřem.

Ta jižní Morava je přece krásná zem,

osázená vinohradem.

 

 

Jsem Moravan, toť chlouba má

 

 

Jóžin z bážin močálem se plíží

 

 

Zdeněk Němeček *Zábřeh

 Matička Morava

 

Moravo, Moravo, ty štědrá mámo,

plnými dlaněmi vše rozdáváš,

ty to máš v povaze, to je všem známo,

ale na nás tak trošičku zapomínáš.

 

Morava je chlouba naše,

Morava je má i Tvá,

Morava, kdo tam kdy zašel,

Morava ho okouzlila.

 

Moravo, Moravo, ty dobrá matičko,

učíš nás od věků upřímnosti,

nikdo však nepozná na vráskách na čele,

jestli jsou od smíchu či od starostí.

 

Morava je chlouba naše,

Morava je má i Tvá,

Morava, kdo tam kdy zašel,

Morava ho okouzlila.

 

Moravo, Moravo, už se mi zdálo,

že budu o tobě jen zpívat a snít,

zanechme nářku a přestaňme vzlykat,

vždyť není tu nikdo, kdo by nám ji chtěl vzít.

 

Morava je chlouba naše,

Morava je má i Tvá,

Morava, kdo tam kdy zašel,

Morava ho okouzlila.

 

 

Michael Janík

Na věke tade přece néseš

 

Na věke tade přece néseš na věke tade přece néseš

Na věke tade přece néseš na věke tade přece néseš

 

Každy ráno po burčáko

tradični mám snídaní

Snídám tře okurke v láko

třesó se mně na dlani

Tak se řikám proč to piješ

gdež tě to tak nesvědči

jenže večír kamarádi

ti mně zase přesvědčijó

 

Na věke tade přece néseš na věke tade přece néseš

Na věke tade přece néseš na věke tade přece néseš

 

Decke gdež so na Moravě

(suď mňa gdo seš bez vine)

přísahám že xco žet zdravě

Odnesó to ledvine

Gdež vepijo štyry decke

všecko kolem zružovi

Vobjimal bex ledi všecke

pak mě múza oslovi

 

Řiká ale klidně dé si navěke tade přece néseš

na věke tade přece néseš na věke tade přece néseš

 

Až spočinó moje kostě

na krxuvku malym

neztratijó se sóvislostě

zpivéte se s Plíhalem

Nékrásňéši bode G6

Ževot fretka běži dál

dvojhlas s andělem na kuru

Nohavica zazpival

 

Na věke tade přece néseš na věke tade přece néseš

Na věke tade přece néseš na věke tade přece néseš

 

Troxa té melanxolie

čas od časo neškodi

Pravověrni optimisti

ti jož se dneska nerodijó

Až se znovo narodime

třeba za tisice lit

jenom prosim veberme se

něgde jinde jiné svět